(TN&MT) - Rác thải nhựa phát sinh từ những hoạt động diễn ra hằng ngày của đời sống xã hội gây ra những hậu quả nặng nề cho môi trường. Để hạn chế tình trạng xả rác thải nhựa, bảo vệ môi trường, cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đã cùng người dân cùng chung tay “Chống rác thải nhựa”.

 

Cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai lan tỏa phong trào" chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường" tới lớp trẻ tại hầu hết các huyện, thành phố trên địa bàn.

Người dân tại thị xã Sa Pa cùng chung tay nhặt và phân loại rác trong hoạt động " chống rác thải nhựa".

Ngày "chủ nhật xanh và thứ 7 không rác" được lớp trẻ thị xã Sa Pa và người dân đồng tình hưởng ứng.

Công nhân vệ sinh môi trường và đoàn thanh niên nhặt và phân lại rác tại các mương, suối trong thành phố Lào Cai, hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và chống rác thải nhựa 2020.

Đổi "rác lấy sản phẩm xanh" là một trong những hoạt động được đoàn thanh niên huyện Bắc Hà phát động trong chương trình "Chống rác thải nhựa" năm 2020 của huyện.

 

Những đồ chơi cho thiếu nhi từ những vật liệu tái chế và rác thải nhựa được lớp lớp trẻ Lào Cai thiết kế và thực hiện.

Phong trào đi chợ không túi ni lông được người dân thành phố Lào Cai đồng tình hưởng ứng.

Tin tức sự kiện khác