• Cung cấp thi công & cải tạo cây xanh công trình và cảnh quan cây xanh.
  • Cho thuê cây xanh văn phòng.
  • Cung cấp gói duy trì chăm sóc cây & cảnh quan môi trường.
  • Cung cấp các loại cây bụi, tán lớn và cây hoa theo mùa.

Dịch vụ của chúng tôi khác